Stockholms universitet undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 4 maj undertecknar Stockholms universitet Deklaration för en stark demokrati. Stockholms universitet är en internationell akademisk miljö med drygt 29 000 helårsstudenter. Universitet lägger vikt vid utbildningar som svarar mot både regionens och samhällets generella behov för att genom samverkan främja utbildningens kvalité.

Stockholm universitet åtar sig genom undertecknandet att arbeta vidare med demokrati inom ramen för universitets forskning och samverkan. Stockholm universitet kommer också att anordna Hållbarhetsforum 2021 med temat ”Från kris till hållbar samhällsutveckling” där demokratiska aspekter är ett fundament i alla programpunkterna.

Stockholms universitet har sedan april 2020 ett regeringsuppdrag som handlar om att stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins utmaningar och möjligheter. Inom ramen för uppdraget är fysiska demokratimässor planerade i Göteborg, Örebro och Stockholm i november 2021.

Läs åtagandena i sin helhet här.

Syntolkning: Astrid Söderbergh Widding, rektor på Stockholms universitet undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Foto: Jens Lasthein.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera