Journalistförbundet undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Journalistförbundet undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Journalistförbundet är ett yrkes- och fackförbund för personer som helt eller delvis arbetar i den svenska mediebranschen. Förbundet har idag cirka 14 300 medlemmar.

Inom ramen för deklarationen kommer förbundet fortsätta att stärka medlemmarnas förutsättningar för att bedriva journalistik genom att fokusera ytterligare på bland annat arbetsvillkor samt förebygga hot och hat gentemot journalister. Förbundet kommer även att ge ut en nyutgåva av boken ”överleva deadline”, boken är en handbok för journalister som utsätts för hot och hat.

”Svenska Journalistförbundets undertecknande av Deklaration för en stark demokrati är viktigt för att fortsätta sätta ljuset på de utmaningar demokratin står inför. Vi ser hur yttrandefrihet och pressfrihet utmanas globalt och även i Sverige utsätts journalister dagligen för hot och hat. En annan utmaning är desinformationen som försvårar både för journalister och medborgare att navigera i vad som är sant och falskt. Fri journalistik är en vägvisare i strävan efter transparens, saklighet och väl underbyggda resonemang, och yttrandefrihet liksom pressfrihet är viktiga fundament för vår demokrati. Jag välkomnar Journalistförbundets åtaganden och underskrift som borgar för ytterligare insatser för att värna vår demokrati,” säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

I samband med undertecknandet ställde kommittén några frågor till förbundets ordförande Ulrika Hyllert, läs mer här: Vi skriver på ”Deklaration för en stark demokrati” | Journalistförbundet (sjf.se)

Kommittén välkomnar Journalistförbundets undertecknande och deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Läs deras åtaganden i sin helhet här

Syntolkning: Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert håller upp Deklaration för en stark demokrati.

Foto: Journalistförbundet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera