Sverigefinländarnas Delegation undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Sverigefinländarnas delegation undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Sverigefinländarnas delegation är en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten. Delegationen verkar på riksplan, medan dess medlemsorganisationer arbetar på lokal och regional nivå. Till delegationens ansvarsområde hör generella och principiella frågor som rör finska språket, sverigefinnarna samt de nationella minoriteternas ställning och rättigheter i Sverige.

Språk, kommunikation och kontakt med olika generationer är viktiga, när Sverigefinländarnas delegation undertecknar Deklaration för en stark demokrati. Sverigefinländarnas delegation åtar sig särskilt att kommunicera demokratins krav, svagheter och ansvarstagande till sina medlemsorganisationer och sprida budskapet att ”grunden för demokrati är samhörighet”.

”För att demokratin ska fungera behövs samhörighet och vikten av minoriteternas likvärdighet med majoritetsbefolkningen kan inte nog understrykas. Sverigefinnar är en av Sveriges historiska nationella minoriteter, och vi och våra medlemsorganisationer deltar i olika samråd och dialoger med det offentliga. Behovet att stärka ungdomars kunskaper om och möjligheter till ökad delaktighet i demokratiska processer är en angelägen, gemensam framtidsfråga för alla i Sverige.”, säger Eivor Olofsson, ordförande i Sverigefinländarnas delegation.

Kommittén Demokratin 100 år välkomnar att Sverigefinländarnas delegation skriver under Deklaration för en stark demokrati.

”Sverigefinnar och sverigefinländare har likt många andra i Sverige en värdefull demokratisk tradition att vårda, utveckla och ta vidare till kommande generationer. Inte minst är språkets bevarande av stor vikt för att bibehålla kultur, seder och bruk liksom de minnen som bevaras i varje språks unika sammansättning. Språket, liksom demokratin, är också under ständig utveckling, varför delegationens åtaganden om språkrevitalisering och arbetet med att skapa möjligheter för nya generationer att återerövra språket är av stor vikt”, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Läs mer om Sverigefinländarnas delegations åtaganden här

Syntolkning: Eivor Olofsson är ordförande i Sverigefinländarnas delegation håller upp deklaration för en stark demokrati.

Foto: Sverigefinländarnas delegation.

Läs mer om Sverigefinländarnas delegation här:

facebook.com/sverigefinne samt www.sverigefinne.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera