”Staten bör tänka strategiskt och längre in i framtiden”

AI Sweden är Sveriges nationella center för artificiell intelligens och stöds av staten, näringslivet och offentlig sektor med syfte att utöka AI-användningen på ett sätt som samhället kan dra nytta av. Daniel Gillblad har forskat om AI sedan 1999 och arbetar numera som Co-director med ansvar för forskning och strategi på AI Sweden. Han anser att användningen av artificiell intelligens innebär stora möjligheter för vår demokrati.

– AI kan ge alla människor, oavsett funktionsvariationer eller andra utmaningar, möjlighet att interagera med verksamheter i samhället. Till exempel genom att automattexta så att hörselnedsatta direkt kan få tillgång till material, eller automatiskt översätta krångligt byråkratiskt språk till enklare språk för att öka delaktigheten för människor som nyligen kommit till Sverige.

Enligt Daniel finns idag stor kunskap om AI inom privat sektor, där det investeras mycket och byggs nya system. Men företagen drivs inte alltid enligt ett större samhällsperspektiv. Hur bör staten tänka kring det?

– I dag finns en enorm stor del av resurserna för att bygga och utveckla AI hos gigantiska företag som Google, Apple och Amazon. Vi ser inte samma kompetensbas och muskler på AI-området på statens sida. Staten bör tänka strategiskt och sikta längre in i framtiden, och satsa på vad det är för samhälle vi vill bygga med AI.

Vad har AI för brister idag?

– AI fungerar inte optimalt idag.  AI tenderar att förstärka så kallade filterbubblor, eftersom den information som visas för en användare på internetplattformar bygger på rekommendationer utifrån hans eller hennes sökhistorik. Människor får se material som bekräftar deras redan existerande uppfattningar, vilket kan förstärka åsikter som inte är så välbalanserade. Här kan AI bidra väldigt mycket mer för att förbättra demokratin och ombesörja tillgången till korrekt information.

Vilka problem ser du med hur AI kan användas?

– AI kan användas till en hel del otrevliga saker, och det är vi som måste fatta besluten kring hur vi ska använda AI för att bygga ett demokratiskt samhälle. Om vi tittar på en bredare användning av AI, som att fatta automatiserade beslut, så finns det utmaningar i hur vi bygger den typen av system på ett etiskt sätt.

Hur ska man kunna garantera att det blir etiskt?

– Man kan inte garantera det till fullo. Men de system som finns idag, där människor är inblandade, är inte heller felfria. Med AI har vi däremot chansen att vara mer transparenta med vilken data som används.

Daniel Gillblad får ibland frågan om AI kan användas i krigföring.

– AI har länge använts i krigföring, och det kommer att också att fortsätta på ett mer och mer sofistikerat sätt. Men det kanske inte är något vi behöver satsa på i första hand. Snarare borde vi kanske fokusera på hur vi använder AI för att bygga det samhälle som vi vill ha i framtiden. Det tycker jag saknas bitvis i dag.

Hur ser det ut med säkerheten för den här typen av tjänst?

– Det är alltid en viktig aspekt. Och det som tillkommer när man jobbar med AI och datordrivna metoder är att det inte bara handlar om intrång i datorsystem utan också om mer subtila säkerhetsrisker som att obehöriga kan justera data eller få in andra data som inte är representativ.

Hur ser Sveriges möjligheter ut på AI-området?

–  Sverige är ganska bra på AI. Det finns visserligen andra företag och nationer som satsar mer och har större kunskap, men vi har potential och viljan att lära oss. Vi måste konkretisera hur Sverige ska jobba med AI, samt ha en aktiv debatt om hur vi vill att samhället ska se ut, så att vi bygger rätt AI-system.

Syntolkning: Foto av Daniel Gillblad på AI Sweden. Foto: AI Sweden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera