Skolforskningsinstitutet undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Skolforskningsinstitutet undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.

Genom undertecknandet av deklarationen åtar sig institutet bland annat att starta en eller flera forskningssammanställningar som ska hjälpa lärare att utveckla undervisning kring skolans demokratiuppdrag. Vidare kommer institutet i samverkan med Skolverket att genomföra riktade kommunikationsinsatser mot sina primära målgrupper: förskollärare och lärare. Kommunikationsinsatserna innefattar bland annat poddavsnitt och seminarier.

Kommittén välkomnar Skolforskningsinstitutets undertecknande av deklarationen och deras insatser för lärare och elever i demokratins namn.

Läs mer om deras åtaganden här

Syntolkning: Skolforskningsinstitutets direktör Camilo Von Greiff undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Foto: Skolforskningsinstitutet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera