Sametinget undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Samtinget undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Sametinget bildades i syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och utveckla sin kultur. Sametinget invigdes 1993 och verksamheten bygger på de mänskliga rättigheterna med ett särskilt fokus på urfolksrätten.

Genom undertecknandet åtar sig Sametinget att initiera träffar med unga samer för att diskutera teman kopplade till deltagande i demokratin och försöka nå fler unga genom dialog med civilsamhället. Sametinget kommer också bidra till ökad kännedom om demokratins 100-årsjubiléum och om demokratiutvecklingen för det samiska folket.

I samband med undertecknande gjordes en inspelning av Sametingets styrelseordförande, Per-Olof Nutti, den kan ses här nedan.

Kommittén välkomnar Sametingets undertecknande och deras fortsatta arbete för en stark och inkluderande demokrati.

Läs mer om deras åtaganden här

Syntolkning: Sametingets styrelseordförande, Per-Olof Nutti håller upp Deklaration för en stark demokrati

Foto: Sametinget

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera