Örebro läns bildningsförbund undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Örebro läns bildningsförbund undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Örebro läns bildningsförbund är folkbildningens intresseorganisation i Örebro län. Förbundet har sedan start varit en organisation som arbetat med folkbildning och demokratifrågor tillsammans med sina medlemsorganisationer.

Genom undertecknandet åtar sig förbundet att bjuda in till en offentlig föreläsning på temat demokrati och folkbildning under våren där syftet är att lyfta vilken roll folkbildningen har och kan ha för ett mer demokratiskt samhälle. Förbundet kommer även fortsatt att arbeta med att stärka demokratin i sitt län genom medlemsorganisationernas folkbildningsinsatser.

Kommittén välkomnar förbundets undertecknande och deras fortsatta arbete för folkbildning och demokrati.

Läs mer om deras åtaganden här

Syntolkning: Örebro läns bildningsförbunds ordförande Katarina Hansson skriver under Deklaration för en stark demokrati.

Foto: Örebro läns bildningsförbund

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera