SKL skriver under Deklaration för en stark demokrati

SKL skriver under kommitténs Deklaration för en stark demokrati idag den 18 september på SKL:s jubileumsfirande av demokratin.

”Det viktigaste är att stå upp för demokratin och skapa förutsättningar för politiskt deltagande”, Anders Knape, ordf. SKL.

”De aktörer som skriver under deklarationen bekräftar att de värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Därtill åtar de sig att verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet, att fler deltar aktivt och att bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt. Vi är glada att SKL är den andra aktören att skriva på deklarationen.” Peter Örn, ordf. kommittén Demokratin 100 år.

Läs mer om deklarationen här: https://vardemokrati.se/deklaration/

Läs SKL:s webbtext om undertecknandet: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/sklskriverunderdeklarationforenstarkdemokrati.29456.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera