Fokus i höst

Kommittén Demokratin 100 år har nyligen lanserat en Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen tar avstamp i att demokratin fyller 100 år 2021 och utgår från grundlagen (regeringsreformen kap. 1 Statsskickets grunder och kap. 2 Grundläggande fri- och rättigheter). De aktörer som ansluter sig till deklarationen ska visa sitt stöd för demokratin och åtar sig att bidra till ökad kunskap och delaktighet om demokratin och ett samtalsklimat som kännetecknas av respekt och öppenhet.

Först att underteckna deklarationen var landshövding Maria Larsson under den demokratidag som Länsstyrelsen i Örebro län anordnade den 4 september. Därefter anslöt sig SKL till deklarationen genom att dess ordförande Anders Knape signerade deklarationen under SKL:s jubileumsfirande av demokratin den 18 september.

Kommitténs förhoppning är att ett stort antal civilsamhällesorganisationer, kommuner, regioner, företag och myndigheter vill ansluta sig till deklarationen för att under 2020 och 2021 genomföra olika typer av demokratistärkande arbete. Vi hoppas att din organisation vill ansluta sig till deklarationen. Läs om deklarationen och hur man ansluter sig här: https://vardemokrati.se/deklaration/

Den 22 oktober bjuder kommittén in till nytt samråd med myndigheter om deras roll i samlingen. Statssekreterare Helene Öberg kommer att delta vid mötet. Civilsamhället kommer att bjudas in till ett forum senare i år. Mer information om detta kommer i nästa nyhetsbrev. I nästa nyhetsbrev kommer vi även att informera om planerna på en nationell kunskapskampanj om demokrati som planeras samt om det mobila demokraticentrum som kommer att turnera landet runt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera