Demokratin 100 år i budgetpropositionen 2020

I budgetpropositionen för 2020 kan man i utgiftsområde 1, avsnitt 10, läsa att regeringen under 2020 och 2021 ska genomföra en nationell kraftsamling för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Regeringen vill avsätta 25 miljoner kronor 2020 och 25 miljoner kronor 2021 för att myndigheter, kommuner och organisationer i det civila samhället ska kunna genomföra särskilda demokratistärkande insatser.

Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera