Peter Örn deltar vid Göteborgs Stads demokratidagar 30-31 oktober 2019

För tredje året i rad kommer förtroendevalda, tjänstepersoner och representanter för civilsamhället m.fl. i Göteborgs Stad fördjupa sig i hur de tillsammans kan bredda och stärka demokratin.

Peter Örn kommer att berätta om kommittén och dess arbete för att göra fler delaktiga och om hur vi kan möta framtida hot mot demokratin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera