Samråd, rapport och utåtriktad verksamhet

Sedan kommittén påbörjade sitt arbete har den genomfört samråd med ett stort antal aktörer. Syftet med samråden har varit att informera om kommitténs uppdrag men också att få en bild av andra aktörers demokratiarbete och uppmuntra fler att ingå i samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Under hösten 2018 träffade kommittén drygt trettio myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I början av 2019 hålls samråd med representanter från drygt fyrtio civilsamhällesorganisationer. Därtill har kommittén träffat arbetsmarknadens parter och representanter från de nationella minoriteterna.

I mars lämnade kommittén sin delrapport till Regeringskansliet. Rapporten beskriver hur samling ska genomföras och fokuserade framförallt på de förslag som inkommit från olika myndigheter. Ni hittar rapporten här: https://vardemokrati.se/publikationer/

I maj höll kommittén ett välbesökt kick-off seminarium om demokratins utmaningar tillsammans med Kulturhuset. Inspelningen av seminariet finns här.

Därtill har kommittén arrangerat en utbildning om medie- och informationskunnighet med inriktning på desinformation och näthat för civilsamhället, medverkat på både Järvaveckan och i Almedalen och bjudit in samtliga länsstyrelser till samråd. Våra demokratiambassadörer Lena Posner-Körösi, Emma Frans och Rosaline Marbinah har medverkat vid olika seminarier och utbildningstillfällen runt om i landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera