Publikationer

Kommitténs rapporter.

På denna sidan presenterar vi kommitténs rapporter.

Delrapport

Den 15 mars 2019 lämnade kommittén Demokratin 100 in en rapport till Regeringskansliet som innehåller en plan för hur samlingen ska genomföras. Rapporten fokuserar på de förslag som inkommit från myndigheter.

Vår-demokrati-värd-att-värna-varje-dag
Undersökning om demokratikunskaper

För att få en indikation om det grundläggande kunskapsläget om hur demokratin fungerar lät kommittén göra en undersökning under mars månad år 2019. Undersökningen, som genomfördes av Novus, visar att en stor majoritet av allmänheten har hyggliga baskunskaper. Samtidigt finns det en grupp, som motsvarar ca 20 till 25 procent av befolkningen som har bristfälliga kunskaper. Därtill kommer den grupp som inte deltar i liknande undersökningar och som ofta inte röstar.

Novus-undersökning_Demokrati-100

Kommittén

Kommittén Demokrati 100 tillsattes under hösten 2018 för att etablera en landsomfattande nationell samling för att stärka demokratin.

Läs mer

Tips & Länkar

Här samlar vi tips och länkar till artiklar, skrifter, poddar, TV- och radioprogram om olika aspekter av demokrati.

Läs mer

Frågor & Svar

Här finns frågor och svar om samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag och kommitténs arbete.

Läs mer