Utbildning om medie- och informaionskunnighet i en digital tid

Den 29 maj 2019 arrangerade kommittén Demokratin 100 år och utredningen Det demokratiska samtalet en heldagsutbildning om medie- och informationskunnighet för att stödja civilsamhällesorganisationer i de utmaningar de möter i det digitala offentliga samtalet, t.ex. desinformation, propaganda och näthat. Syftet med utbildningen var att deltagarna ska få ökad kunskap och konkreta verktyg för att möta dessa utmaningar i sina verksamheter.
Programmet innehöll workshops, praktiska tips och föreläsningar av bl.a. Emma Frans, forskare och demokratiambassadör och representanter för Make Equal (Näthatshjälpen) och Viralgranskaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera