Region Jämtland Härjedalen tar ställning för en stark demokrati!

– Demokrati är något vi skapar tillsammans och vi får aldrig ta den för given. Extra tydligt blir det nu när demokratiutveckling och grundläggande fri- och rättigheter hotas när länder runt om i världen inför drastiska åtgärder för att bekämpa coronaviruset. Vi behöver jobba aktivt för att säkerställa demokratin både nu och i framtiden och hitta nya vägar för ökad delaktighet, säger regionfullmäktiges ordförande Thomas Andersson.

Region Jämtland Härjedalen åtar sig i samband med undertecknandet att genomföra sex stycken initiativ för att ytterligare befästa demokratins värderingar. Bland åtagandena kan nämnas att beakta mänskliga rättigheter och främja likabehandling, fortsätta stärka rollen som samisk förvaltningsmyndighet och att lyfta fram minoriteter och andra utsatta grupper

Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år, gläds över att Region Jämtland Härjedalen undertecknar deklarationen.

– Regionens målmedvetna arbete med att beakta mänskliga rättigheter, främja den samiska befolkningens och minoriteters rättigheter och att värna utsatta gruppers välbefinnande är både viktigt och nödvändigt. Jag ser fram emot att följa ert arbete med att öka medborgarnas involvering och inflytande i frågor som beslutas på regional nivå, säger Peter Örn.

Läs Region Jämtland Härjedalens åtaganden i sin helhet här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera