Ordförande har ordet

För ett år sedan tillsattes kommittén Demokratin 100 år som ska etablera en landsomfattande samling för att stärka demokratin i Sverige. Vi har ett stort och viktigt uppdrag som vi tar oss an med stor entusiasm. Som ordförande i kommittén vill jag bidra till att öka kunskapen om och engagemanget för den svenska demokratin.

Vi strävar efter att genomföra vårt uppdrag i brett samarbete med akademin, civilsamhället, företag, kommuner, myndigheter och regioner landet över. Min förhoppning är att en mängd aktörer sluter upp bakom vårt arbete och undertecknar vår Deklaration för en stark demokrati.

I vår omvärld utmanas och försvagas demokratier. De medborgerliga fri- och rättigheterna har de senaste tretton åren försämrats på global nivå. Även i Europa finns tydliga antidemokratiska trender där folkvalda monterar ner viktiga delar av demokratin inifrån genom kontroll och restriktioner över politisk opposition, domstolar, media, akademin och civila samhället. Vecka efter vecka har människor demonstrerat i Hongkong för att försvara sina rättigheter och demokratin.

Samtidigt gläds jag över att det i klimatrörelsen finns ett demokratiskt engagemang som spänner över alla kontinenter och visar på en stor medvetenhet och kraft. Det här är vår tids största globala ungdomsrörelse. Demokratin kan ha en avgörande roll för att genomföra den omställning som krävs för att minska klimatutsläppen.

Demokratin är värd att värna varje dag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera