Nya myndighetsuppdrag på demokratiområdet

Statens medieråd har fått i uppdrag att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK). I uppdraget ingår att skapa ett nätverk för aktörer som arbetar med frågor relaterade till MIK och att bygga upp en plattform för kunskaps- och informationsspridning. Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/statens-medierad-ska-forstarka-arbetet-for-okad-medie–och-informationskunnighet/

Därtill har Polismyndigheten fått i uppdrag att vidta åtgärder mot rasism, hatbrott och andra brott som hotar demokratin. Uppdraget ska öka medvetenheten om den här typen av brott. Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/10/regeringen-ger-polismyndigheten-informationsuppdrag-om-rasism-och-hatbrott/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera