Kommittén medverkar på Bokmässan 2019

Bokmässan 2018, foto Dick Gillberg

Snart börjar Bokmässan 2019 i Göteborg och kommittén Demokratin 100 finns på plats. Ordförande Peter Örn medverkar i Jämställdhetsmyndighetens seminarium Unga kvinnor och motstånd i politiken som hålls 26 september kl. 15.00-15.45. Demokratiambassadör Emma Frans medverkar bl.a. i seminariet MIK – så enkelt är det som hålls 26 sept. kl. 15.00-15.45 och demokratiambassadör Rosaline Marbinah medverkar i seminariet Kraftsamling för MIK den 26 sept. kl. 13.00-13.45.

Länkar:
https://bokmassan.se/programs/unga-kvinnor-och-motstand-i-politiken/44285211975
https://bokmassan.se/programs/mik-sa-enkelt-ar-det/
https://bokmassan.se/programs/kraftsamling-for-mik/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera