Nio aktörer har undertecknat Deklaration för en stark demokrati

Idag den 15 september på den internationella dagen för demokrati uppmärksammar vi att nio aktörer har undertecknat Deklaration för en stark demokrati.

Fredrika Bremer-Förbundet

Fredrika Bremer-förbundet kommer bland annat att arbeta med att stärka sina interna demokratiska processer på lokal och nationell nivå. Förbundet kommer även att lyfta frågor som berör kvinnors rättigheter och demokrati ur ett historiskt perspektiv i sin medlemstidning Hertha.

I bild syns Fredrika Bremer-förbundets Ordförande Camilla Wagner underteckna Deklarationen.

Här kan du läsa deras åtaganden i sin helhet.

Bosniakiska Islamiska Samfundet

Bosniakiska Islamiska Samfundet kommer inom ramen för Deklarationen att arbeta internt med att fortbilda i jämställdhet och mänskliga rättigheter. Samfundet kommer även att uppmärksamma demokratins 100-års jubileum i sin medlemstidning.

I bild syns Bosniakiska Islamiska Samfundets Vice ordförande Fadila Jasarevic underteckna Deklarationen.

Här kan du läsa deras åtaganden i sin helhet.

Arkivcentrum Örebro

Arkivcentrum Örebro kommer bland annat att undervisa barn och ungdomar i arkivpedagogik i digitala klassrum, diskussioner kommer även hållas kring källkritik. Arkivcentrum kommer även att producera teckenspråkiga kulturhistoriska filmer.

I bild syns Arkivcentrum Örebros ordförande Torgny Larsson underteckna Deklarationen.

Här kan du läsa deras åtaganden i sin helhet.

Svalorna Indien Bangladesh

Svalorna Indien Bangladesh kommer bland annat arbeta internt för att ta fram en ny policy för sitt rättighetsbaserade arbete som innefattar partnerorganisationer i Indien och Bangladesh samt påverkansarbetet i Sverige. Organisationen kommer även att uppmärksamma demokratins 100-års jubileum med särskilt fokus på kvinnors rättigheter.

I bild syns Svalorna Indien Bangladeshs verksamhetsledare Lotta Sundelin underteckna Deklarationen.

Här kan du läsa deras åtaganden i sin helhet.

Jönköpings kommun

Jönköping kommun genomför årliga demokratidialoger mellan kommunens högstadie- och gymnasieungdomar och styrande politiker. Under hösten 2021 är Jönköpings kommun medarrangör till flera regionala event som belyser demokrati och ökad delaktighet utifrån olika perspektiv.

I bild syns kommunfullmäktiges ordförande Tord Sundqvist underteckna Deklarationen.

Här kan du läsa deras åtaganden i sin helhet.

Södertälje kommun

Södertälje kommun kommer inom ramen för Deklarationen särskilt att arbeta med demokratiutveckling inför valet 2022, målet är att öka invånarnas tillit, delaktighet och inflytande. Kommunen kommer även att stärka den lokala demokratin genom att vidareutveckla arbetet med medborgardialog.

I bild syns Boel Godner kommunstyrelsens ordförande underteckna Deklarationen.

Här kan du läsa deras åtaganden i sin helhet.

Marks kommun

Marks kommun kommer under den årliga demokrativeckan ordna så att kommunens gymnasieskolor besöks av förtroendevalda. Under besöken kommer vikten av en stark demokrati diskuteras. Marks kommun kommer även genomföra en digital föreläsning med Sofia Näsström, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet den 9 november 2021. Föreläsningen ämnar bidra till en djupare kunskap om demokratin hos kommunens invånare.

I bild syns Eva-Karin Torhem Arnell, kommunfullmäktiges ordförande  underteckna Deklarationen.

Här kan du läsa deras åtaganden i sin helhet.

Härnösands kommun

Inom ramen för Deklarationen kommer Härnösands kommun i samarbete Regionbibliotek Västernorrland fortbilda bibliotekspersonal kring bibliotekens demokratiska uppdrag. Härnösands kommun har sedan årsskiftet öppnat möjligheten för invånare i kommunen att delta i utvecklingen av Härnösand genom e-förslag till politikerna.

I bild syns kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander och Landshövding Berit Högman underteckna Deklarationen.

Här kan du läsa deras åtaganden i sin helhet.

Lärarförbundet

Lärarförbundet kommer inom ramen för Deklarationen arbeta med att utveckla de demokratiska arenorna inom organisationen. Utvärdering och utveckling av interna demokratiska arenor leder till att fler medlemmar kommer till tals. Lärarförbundet arbetar internationellt med bland andra Education International och Union to union för att stärka demokratin och facklig organisering i världen.

I bild syns ordförande Johanna Jaara Åstrand underteckna Deklarationen.

Här kan du läsa deras åtaganden i sin helhet.

 

Kommittén välkomnar samtliga aktörers undertecknande och deras arbete med att stärka demokratin.

Foto: Fredrika Bremer-förbundet, Bosniakiska Islamiska Samfundet, Arkivcentrum Örebro, Svalorna Indien Bangladesh, Jönköpings kommun, Södertälje Kommun, Marks kommun, Härnösands kommun, Lärarförbundet

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera