Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor undertecknar Deklaration för en stark demokrati. Vid dagens undertecknande medverkade kommitténs demokratiambassadör Rosaline Marbinah.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en myndighet med uppdrag att främja ungdomspolitiken och civilsamhället.

Inom ramen för deklarationen kommer myndigheten bland annat att fortsätta arbetet med sina pågående demokratiuppdrag. Myndigheten samverkar i ett projekt med kommunerna Karlskoga/Degerfors, Kungsbacka, Lycksele, Skövde, Västerås stad, Växjö och region Gävleborg. Syftet med projektet är att öka ungas inflytande lokalt.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet.

Kommittén välkomnar myndighetens undertecknande och deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Syntolkning: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör Lena Nyberg och demokratiambassadör Rosaline Marbinah håller upp en signerad deklaration.

Foto: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera