Judiska församlingen i Stockholm och Umeå kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Judiska församlingen i Stockholm och Umeå kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Judiska församlingen i Stockholm

Inom ramen för deklarationen kommer Judiska församlingen i Stockholm att arbeta med Skolverket i deras arbete för demokrati och mot antisemitism. Inom organisationen kommer internutbildning bedrivas med fokus på diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Församlingen kommer även att uppmärksamma demokratins 100års-jubileum i sina sociala kanaler.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet.

Umeå kommun

Umeå kommun åtar sig bland annat att fortsätta att utveckla arbetet med medborgardialog och på så sätt stärka den lokala demokratin. Umeå kommun kommer även att uppmärksamma demokratins 100års-jubileum i sina sociala kanaler.

Här kan deras åtaganden läsas i sin helhet.

Kommittén välkomnar undertecknandet samt aktörernas fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Syntolkning: Hanna Halpern, generalsekreterare och Aron Verständig, ordförande från Judiska församlingen i Stockholm signerar Deklaration för en stark demokrati. Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun håller upp en signerad deklaration.

Foto: Judiska församlingen i Stockholm samt Umeå kommun

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera