Mångkulturellt centrum undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Mångkulturellt centrum har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Undertecknandet skedde i samband med den digitala konferenser ”Vems rättigheter – Vilken demokrati”, anordnad av Mångkulturellt centrum och Föreningen Ordfront.

Mångkulturellt centrum är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet. Mångkulturellt centrum arbetar bedriver forskning och utbildning och driver ett kulturhus i Fittja, Botkyrka.

Mångkulturellt centrums utställning En för alla, alla för vem? invigdes 2017 med syfte att bidra till diskussionen om demokrati som pågår i samhället, kopplad till firandet av 100 år av demokrati i Sverige. Genom att underteckna deklarationen åtar sig Mångkulturellt centrum att även efter den avslutade utställningen fortsätta det externa kunskapsarbetet med att på olika sätt synliggöra kopplingar mellan migration och hur det påverkar demokratin. Som en viktig del i att ta frågorna vidare ska Mångkulturellt centrum under våren 2021 bland annat publicera en bok om demokrati, migration och globala livsformer.

Kommittén välkomnar Mångkulturellt centrums undertecknande av deklarationen och ser fram emot dess framtida demokratistärkande insatser.

Bild:  Leif Magnusson, verksamhetschef Mångkulturellt centrum, skriver under deklarationen. Foto: Mångkulturellt Centrum.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera