Funktionsrätt Västerbotten undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Funktionsrätt Västerbotten har undertecknat Deklaration för en stark demokrati.

Funktionsrätt Västerbotten är en samarbetsorganisation som ägs av dess 33 medlemsföreningar. Organisationen arbetar för en starkt demokrati där medborgarnas inflytande i samhällsutvecklingen är stor. Funktionsrätt Västerbotten arbetar för ett inkluderande och tillåtande samhälle där rättigheter respekteras.

Genom att underteckna deklarationen ska Funktionsrätt Västerbotten bidra till kompetenshöjande insatser om betydelsen av en stark demokrati för att nå ett inkluderande samhälle där rättighetsbäraren är i fokus.

Organisationen ska även i sitt arbete lyfta den starka demokratin, där grundläggande faktorer respekteras och efterlevs, som nödvändig för de människor som organisationen representerar och företräder. Funktionsrätt Västerbotten ska bland annat göra detta genom samverkansformer med Region Västerbotten och diverse myndigheter.

Kommittén välkomnar Funktionsrätt Västerbottens undertecknande av deklarationen och ser fram emot organisationens framtida demokratifrämjande insatser.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera