Föreningen Ordfront står upp för en stark demokrati

Den 10 december undertecknade Föreningen Ordfront Deklaration för en stark demokrati.

Undertecknandet skedde i samband med den digitala konferensen ”Vems rättigheter – vilken demokrati?”, anordnad av Föreningen Ordfront och Mångkulturellt centrum för att uppmärksamma FN:s dag för mänskliga rättigheter och den svenska demokratins 100-årsjubileum. Utmaningar mot mänskliga rättigheter och demokrati i skuggan av pandemin var ämnen som togs upp under konferensen. Kommitténs demokratiambassadör Emma Frans medverkade vid undertecknandet och höll även ett föredrag om fake news och ryktesspridnings effekter på hälsa och demokrati.

Bo Löwkrantz, Ordförande Föreningen Ordfront, undertecknar deklarationen.

Föreningen Ordfront är en ideell, icke-statlig organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Sedan slutet av 1970-talet har föreningen bedrivit utbildning och information i folkbildningsanda kring mänskliga rättigheter och praktisk demokrati med utgångspunkt i uppfattningen och principen om alla människors lika värde.

Genom att underteckna deklarationen ska Föreningen Ordfront fortsätta att med hjälp av det talade och skrivna ordet verka för demokrati och människors rättigheter. Det kommer bland annat att ske i form av kursverksamhet, samtal och seminarier, konferensen ”Mänskliga rättighetsdagarna”, ett årligt demokratipris och utgivningen av ”Ordfront Magasin”.

Kommittén välkomnar Föreningen Ordfronts undertecknande av deklarationen och ser emot föreningens insatser för en stark demokrati.

Läs mer om Föreningen Ordfronts åtaganden här

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera