Kulturhuset Stadsteatern undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 18 mars undertecknar Kulturhuset Stadsteatern Deklaration för en stark demokrati. Kulturhuset Stadsteatern är en kulturinstitution i Stockholm som erbjuder kultur och aktiviteter, så som teater, utställningar och debatter. Yttrandefrihet och konstnärlig frihet är grunden för verksamheten.

Genom undertecknandet åtar sig Kulturhuset Stadsteatern bland annat att anordna flera seminarier, debatter och samtal riktade till allmänheten. Syftet med programutbudet är att det ska bidra till mångfald och stärka demokratin. Kulturhuset Stadsteatern åtar sig också att skapa kreativa arenor för yttrandefrihet och likabehandling genom en bredd av uttrycksformer och genrer.

Vidare åtar sig Kulturhuset Stadsteatern att se till att Kulturhuset fortsatt fungerar som en mötesplats där människor genom kultur och aktiviteter kan dela perspektiv oavsett bakgrund och ålder. Dessutom ska deltagande möjliggöras genom att tillhandahålla aktiviteter som är tillgängliga för alla stockholmare oavsett hinder.

Kommittén välkomnar Kulturhusets Stadsteaterns undertecknande och arbete för mångfald, öppenhet och yttrandefrihet.

Läs Kulturhuset Stadsteaterns åtaganden i sin helhet här.

Syntolkning: Bild på Kulturhusets fasad. 

Bild: Matilda Rahm, Kulturhuset Stadsteatern. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera