Demokrati – ett av årets teman på Bokmässan i Göteborg

Med avstamp i hundraårsjubileet av allmänna val i Sverige sätter Bokmässan demokrati i fokus 2021.

Temat behandlar samtidens utmaningar, historiska perspektiv och framtidens möjligheter. Demokrati är under ständig utveckling och förändring och idag ser vi hur pandemin och digitaliseringen påverkar olika aspekter av demokratin i hela världen.

Kommittén Demokratin 100 år samarbetar kring temat tillsammans med Bokmässan, Lärarnas Riksförbund, Globala Torget, Majblomman och Statens medieråd.

– Demokratin är i ständig utveckling och måste värnas varje dag. Att Bokmässan lyfter temat demokrati bidrar till att synliggöra många viktiga aspekter av demokratin. Både det talade och skrivna ordet är en grundläggande del i varje demokrati, och en förutsättning för kunskap. I pandemins spår ser vi demokratins utmaningar tydligt och runt om i världen är antalet demokratier på tillbakagång. Vi ser fram emot att under Bokmässan vara med och främja samtal om demokratin, dess förutsättningar och utmaningar samt hur vi tillsammans kan bidra till en stark demokrati även i framtiden, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Bokmässan pågår mellan den 23 och 26 september.

Läs mer här: Teman 2021 – Bokmässan (bokmassan.se)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera