Riksteatern undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Riksteatern undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Riksteatern arbetar med scenkonst. Föreningen består av 225 lokala riksteaterföreningar och 21 regionala riksteaterföreningar.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Riksteatern att internt genomföra utbildningsinsatser kring jämlikhet och mångfald på nationell, regional och lokal nivå. Den nationella verksamheten kommer också att starta en pilotverksamhet under 2021 där jämlikhetsarbetet omsätts till praktik. Syftet är att skapa förutsättningar för att inom en snar framtid kunna utöka och skapa ett mer strukturerat och långsiktigt arbete inom området.

Under rubriken 1000 dagar kommer Riksteatern tillsammans med över 15 organisationer från olika delar av kulturbranschen verka för att öka medvetenheten kring kulturens roll i samhället. Riksteatern kommer dessutom att fortsätta lyfta kulturens roll för en livskraftig demokrati i samhällsdebatten och arbeta med demokratisatsningar utifrån de kulturpolitiska målen.

Kommittén välkomnar Riksteaterns undertecknande och fortsätta arbete för allas möjlighet att delta i kulturlivet.

Läs Riksteaterns åtaganden i sin helhet här.

Syntolkning: Riksteaterns ordförande Karin Thomasson med citat om kulturens roll i demokratin.

Bild: Riksteatern

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera