KLYS undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 19 februari undertecknar KLYS, konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, Deklaration för en stark demokrati. KLYS är en samarbetsnämnd som representerar 30 000 yrkesverksamma kulturskapare genom 14 medlemsorganisationer.

Genom undertecknande åtar sig KLYS att fortsätta arbetet med att främja yttrandefrihet, konstnärlig frihet och kulruskapares villkor. Under våren planerar KLYS en stor konstnärspolitisk konferens med dessa frågor som viktiga teman där kultur- och demokratiminister Amanda Lind bland annat kommer att tala.

KLYS kommer också att arbeta internet för att förbättra den demokratiska processen genom ökad transparens, ökade möjligheter att påverka och ökade möjligheter att göra sin röst hörd. Dessutom kommer KLYS att ta fram ett kulturpolitiskt program under året där yttrandefrihet och demokrati blir viktiga beståndsdelar.

Kommittén välkomnar KLYS undertecknande och fortsätta arbete för främjande av yttrandefrihet, konstnärlig frihet och demokrati.

Läs KLYS åtaganden i sin helhet här.

Syntolkning: KLYS ordförande Marika Lagercrantz undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Bild: KLYS

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera