Kvinna till Kvinna undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 23 februari undertecknar kvinnorättsorganisationen Kvinna till Kvinna Deklaration för en stark demokrati. Organisationens syfte är att synliggöra kvinnors kamp för fred och mänskliga rättigheter och därmed ge kvinnor möjlighet att ta makten över sina egna liv.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Kvinna till kvinna att lyfta och tematisera 100-årsfirandet av kvinnors rösträtt i de lokala aktivistgruppernas studiecirklar, events och aktiviteter. Kvinna till kvinna har bland annat åtagit sig att lyfta nyanlända kvinnors röster och perspektiv och anordna panelsamtal om kvinnors rättigheter och inkludering i demokratin. Kvinna till kvinna kommer dessutom fortsätta arbetet med att skapa digitala mötesplatser för påverkansarbete och kunskapsutbyte.

Kommittén Demokratin 100 år har ställt ett par frågor till Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff inför undertecknandet:

Varför undertecknar Kvinna till Kvinna Deklaration för en stark demokrati?

  • Vi kan inte ta demokratin för självklar utan den behöver försvaras varje dag. Det visar inte minst de senaste årens utveckling i länder som USA och Ungern. I en antidemokratisk agenda ingår ofta begränsningar av kvinnors rättigheter såsom aborträtten. Därför vill vi stå upp för demokratin.

Vilket är Kvinna till Kvinnas viktigaste åtagande under 2021?

  • Vi vill fortsätta arbetet med att lyfta och stärka kvinnors inkludering i politiska sammanhang, beslutsprocesser och forum. Detta är en viktig del av demokratin, att kvinnor har möjligheter att påverka samhället i samma utsträckning som män.

Kommittén välkomnar Kvinna till Kvinnas undertecknande:

  • Det är glädjande att en så viktig kvinnorättsorganisation som Kvinna till Kvinna väljer att underteckna Deklaration för en stark demokrati och delta i demokratiarbetet i samband med firandet av kvinnors rösträtt i Sverige. Arbetet för kvinnors rättigheter är grundläggande för demokratin. Fler aktörer, lokalt och globalt, behöver förstå hur mycket som finns att vinna på att öka kvinnors inflytande och delaktighet,” säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Läs Kvinna till Kvinnas åtaganden i sin helhet här.

Bild: Kvinna till Kvinna

Syntolkning: Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff håller upp en undertecknad Deklaration för en stark demokrati.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera