Samråd med arbetsmarknadens parter 7 mars 2019

Datum: 7 mars, 2019
Tid: 00:00 - 00:00

Den 7 mars 2019 bjöd Peter Ord, ordförande i kommittén Demokratin 100 år, in arbetsmarknadens parter till ett samråd som framförallt handlade om att diskutera arbetsmarknadens parters medverkan i en nationell samling för en stark demokrati.

Bilagt dagordning för mötet.

Dagordning_deltgare möte 7 mars 2019

Dela via

Kopiera länk

Kopiera