Nätverksmöte för myndigheter 11 december 2018

Datum: 11 december, 2018
Tid: 00:00 - 00:00

Kommittén Demokratin 100 år höll den 11 december 2018 ett nätverksmöte med myndigheter. Mötet syftade dels till att fördjupa diskussionen kring aktiviteter med anledning av att demokratin fyller 100 år, dels till att utbyta erfarenheter och knyta kontakter för att möjliggöra ett brett och effektivt samarbete.

Bilagt dagordning och lista över inbjudna myndigheter.

Dagordning myndighetsmöte 11 dec 2018

Dela via

Kopiera länk

Kopiera