Demokratistugan invigs den 10 juni!

Datum: 10 juni, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Detalj från Demokratistugan

 

Invigning av Demokratistugan

Den 10 juni invigs stugan av Peter Örn, ordförande för Kommittén Demokratin 100 år. På grund av pandemin och att Järvaveckan är inställd, kommer invigningen att direktsändas digitalt kl. 13.00-13.55 från stugans tillfälliga uppställningsplats.

Medverkar vid detta festliga, digitala tillfälle gör kultur- och demokratiminister Amanda Lind,  ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Anders Knape, landshövding i Värmlands län Georg Andrén och landshövding i Västernorrlands län Berit Högman.

Demokratistugan

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som ska visas runt om i landet när pandemiläget så medger. Demokratistugan ska spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke. Demokratins historia, samtid, framtid och den lokala demokratin gestaltas i stugan såväl fysiskt som digitalt.

Demokratistugans storlek motsvarar två traditionella valstugor (8450×3090 mm) och rymmer sittplatser för ca 15 personer. Den är tänkt att kunna ställas på centrala platser och torg där många människor rör sig. Demokratistugan kan besökas av boende och besökare i länen, skolklasser och andra som är intresserade eller bara har vägarna förbi.

Tanken är att Demokratistugan ska kunna användas för mindre seminarier, workshops och liknande aktiviteter som på olika sätt uppmärksammar demokratin. Kommitténs förhoppning är att Demokratistugan ska besöka landets samtliga län och att länsstyrelserna ska vilja stå värd för Demokratistugan.

Länsstyrelser, tillsammans med regioner, kommuner, det lokala civilsamhället och andra aktörer har här möjlighet att skapa ett intressant program för såväl allmänheten som särskilda målgrupper om demokratin i samband med Demokratistugans besök.

Är ditt län intresserad av demokratistugan? Hör av dig till kontakt@vardemokrati.se för frågor och bokning av Demokratistugan.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera