Högskolan Väst undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 28 april undertecknar Högskolan Väst Deklaration för en stark demokrati. Högskolans syfte är att utbildning och forskning ska ske i samverkan med det omgivande samhället för att på så sätt bidra till en positiv samhällsutveckling.

Genom undertecknandet åtar sig Högskolan Väst att stärka arbetet med demokrati och delaktighet. Det ska bland annat göras genom högskolans mentorskapsprogram Näktergalen som matchar studenter med elever i grundskolan för att öka inkludering och delaktighet. Dessutom åtar sig Högskolan Väst att utveckla satsningen Science Shops som är ett samarbete med civilsamhället. Högskolan åtar sig även att aktivt stå upp för den akademiska friheten inom de organisationer som högskolan samarbetar med.

”En fri och oberoende akademi är en förutsättning för en fungerande demokrati. Kunskap och tillgång till information möjliggör deltagande i vår demokrati. Genom utbildning lär sig enskilda att tänka självständigt och att utbyta åsikter och idéer. Akademin har också en viktig roll när det gäller att kritiskt granska samhället. I tider då hot och hat drabbar forskare behöver högskolor och universitet stå upp för forskares frihet och försvara ett öppet demokratiskt samtal. Det är glädjande att Högskolan Väst väljer att underteckna Deklaration för en stark demokrati och befästa de demokratiska värdena i vår samtid – och för framtida generationer”, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Kommittén välkomnar Högskolan Västs undertecknande och fortsatta demokratiarbete.

Läs åtagandena i sin helhet här.

Foto: Andreas Borg. 

Syntolkning: Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst, och Paulina Samuelsson, ordförande för Studentkåren vid Högskolan Väst (SHV), håller upp varsin undertecknad Deklaration för en stark demokrati.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera