Marinmuseum undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Marinmuseum undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Marinmuseum är Sveriges nationella museum för den svenska marinens historia, från år 1522 till idag, med ca 300 000 besökare per år. Marinmuseum ingår i myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer tillsammans med bland annat Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Inom ramen för deklarationen kommer Marinmuseum att arbeta internt med att belysa museers roll som aktörer för demokrati och fri åsiktsbildning via föreläsningar och seminarier. Marinmuseum kommer även att lyfta den svenska demokratins 100-års jubileum med utgångspunkt i begreppen säkerhet, öppenhet och demokrati under Kalla kriget.

”I tider då demokratin utmanas är det viktigt att vi håller fast vid våra demokratiska värderingar och institutioner. Marinmuseum utgör en viktig del i lärandet kring vår historia och vårt kulturarv. Genom att ta del av historien, ges vi möjlighet att forma våra tankar och sätta ord på vår samtid. Nu när Marinmuseum skriver under Deklaration för en stark demokrati fördjupar museet sitt demokratiarbete ytterligare, något som kommer hela Sverige till del,” säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Kommittén välkomnar Marinmuseums undertecknande och deras fortsatta arbete för demokrati och kultur.

Läs åtagandena i sin helhet här

Syntolkning: Mats Persson museichef på Marinmuseum håller upp Deklaration för en stark demokrati.

Foto: Marinmuseum

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera