Hantera Agera undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Hantera Agera undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Hantera Agera jobbar med utbildning och organisationsutveckling. Hantera Agera hjälper verksamheter att hantera hat, hot och trakasserier. Man arbetar förebyggande i trygga miljöer för att skapa robustare individer och organisationer sedan 2017.

Genom undertecknandet av deklarationen åtar sig Hantera Agera bland annat att:

  • Stärka organisationers och företags förmåga att stå emot hot, hat och trakasserier. De ska aktivt fortsätta att sprida budskapet att det går att skapa motståndskraft och bli bättre på att hantera otillåten påverkan.
  • Regelbundet arrangera kostnadsfria seminarier riktade till utsatta personer och organisationer. Hantera Agera gör detta för att sprida kunskap och för att hjälpa människor till ett bättre yrkesliv. Hantera Agera vill att alla människor ska orka att fortsätta säga vad de vill och göra vad de vill, utan att bli tystade av människor som tycker annorlunda och använder odemokratiska medel för att få sin vilja igenom.

Kommittén välkomnar Hantera Ageras undertecknande och deras arbete gentemot hot, hat och trakasserier.

Här kan du läsa mer om Hantera Ageras åtaganden.

Syntolkning: Johannes Jakobsson, medgrundare av Hantera Agera, håller upp en påskriven Deklaration för en stark demokrati. I bakgrunden syns en världskarta.
Foto: Hantera Agera.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera