Giva Sverige undertecknar deklaration för en stark demokrati

Giva Sverige har skrivit på Deklaration för en stark demokrati.

Giva Sverige är en branschförening med drygt 160 medlemmar som representerar en stor bredd av ideella organisationer med olika ändamål, av olika storlek och på olika platser i landet. Föreningen samlar vitt skilda aktörer som till exempel Barncancerfonden och FN:s flyktingorgan UNHCR.

Giva Sverige arbetar för att insamling av gåvor ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt. Utöver detta arbetar branschföreningen med kvalitet, styrning, utbildning och påverkan i frågor som har betydelse för givande och insamling. Giva Sveriges åtaganden inom ramen för Deklaration för en stark demokrati innefattar bland annat att:

  •  uppmana Giva Sveriges medlemmar att också skriva under deklarationen.
  • skapa bättre förutsättningar för civilsamhället att påverka demokratin, inte minst genom samverkansprojektet Nysta, där Giva Sverige är en av initiativtagarna.
  • kommunicera vikten av demokratin, civilsamhällets roll i demokratin, riskerna för krympande utrymme för civilsamhället och att demokratin i Sverige fyller 100 år genom att integrera det i Giva Sveriges utbildningar och evenemang.

Kommittén Demokratin 100 år välkomnar Giva Sveriges undertecknande och deras arbete för en stärkt demokrati.

Här kan du läsa mer om åtaganden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera