Borås Stad undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Borås Stad har skrivit på Deklaration för en stark demokrati. Undertecknandet är startskottet för kommunens firande av att det är 100 år sedan både män och kvinnor fick rösta i val till riksdagen. Genom undertecknandet åtar sig Borås Stad att fördjupa och stärka sitt demokratiarbete under jubileumsåret 2021.

Borås Stad åtar sig bland annat att ta fram en digital portal för mänskliga rättigheter i syfte att stärka kompetensen om ämnet hos medarbetarna. I det ingår webbaserade utbildningar kopplade till diskrimineringsgrunderna. En annan utbildningssatsning som görs inom Borås Stad under 2021 riktas mot vård- och äldreförvaltningen. Satsningen heter Klarspråk och ska utbilda medarbetare inom äldrevården. Målet är att öka de äldres delaktighet och inflytande samt att den information som ges vara mer lättillgänglig.

Bland kommunens externa åtaganden finns flera utbildande insatser så som en turnerande nationell utställning för att fira demokratin och en demokratiföreläsning som ska anordnas för elever på gymnasieskolor och studenter på Vuxenutbildningen. Dessutom kommer ett Hackaton anordnas tillsammans Youth 2030, med temat är Stärkt demokrati för unga.

Peter Örn, ordförande för Kommittén Demokratin 100 år, kommenterade Borås Stads undertecknande: ”Lokal förankring är en förutsättning för en fungerande demokrati. Det demokratiska deltagandet, och möjligheten att kunna påverka lokalsamhället, börjar i kommunerna. Kommunerna har ett särskilt viktigt uppdrag när det gäller att skapa möjligheter till lokalt engagemang. Vi är glada över att Borås Stad väljer att underteckna Deklaration för en stark demokrati och åtar sig att stärka kunskaperna om demokratin i lokalsamhället.

Läs mer om Borås Stads åtaganden här.

Syntolkning: Per-Olof Höög, kommunfullmäktiges ordförande i Borås Stad, håller upp en undertecknad Deklaration för en stark demokrati.

Bild: Borås Stad.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera