Humanisterna undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Humanisterna skriver på Deklaration för en stark demokrati.

Humanisterna är en livsåskådningsorganisation med cirka 4500 medlemmar som bildades 1979. Organisationen utgår ifrån att människans förnuft, frihet och ansvar banar vägen för en bättre värld.

Genom undertecknandet av deklarationen åtar sig Humanisterna bland annat att:

  • Starta ett projekt kallat ”Vital demokrati” i vilket de kommer arrangera seminarier med politiker, statsvetare med flera där det diskuteras hur demokratin kan försvaras och stärkas. Seminarierna i projektet ”Vital demokrati” riktar sig även till allmänheten och syftar till att skapa ett offentligt samtal om demokrati.
  • Med tanke på utvecklingen där auktoritära idéer blir alltmer dominerande och t.o.m. leder till att tidigare demokratiska länder blir auktoritära är det en viktig uppgift för humanister att mobilisera mot dessa tendenser. Humanisterna ska därför under perioden bedriva opinionsbildning mot den pågående utvecklingen av ny-auktoritära strömningar.

Kommittén välkomnar Humanisternas undertecknande av deklarationen.

På bilden syns Humanisternas ordförande David Rönnegard.

Foto: Humanisterna

Här kan du läsa mer om åtagandena

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera