Forum för levande historia tar ställning för en stark demokrati!

Ingrid Lomfors och Peter Örn signerar Deklaration för en stark demokrati.

– Historien gör det möjligt att få perspektiv på samhällsutvecklingen. Genom att reflektera kring tidigare samhällsförändringar som lett till fruktansvärda händelser kan vi undvika att återupprepa samma misstag, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.

Idag undertecknar Forum för levande historia Deklaration för en stark demokrati. Forum för levande historia är en myndighet med uppdrag att med lärdom från Förintelsen och andra folkmord engagera och stärka människor i arbetet med att bevara en stark demokrati.

Forum för levande historias åtaganden innefattar bland annat att fortsatt sprida deras pedagogiska material brett till landets skolor. Syftet är att bidra till att unga människor får förutsättningar för att samtala och reflektera kring frågor om demokrati.
– Vi ser det som ett oerhört viktigt arbete då demokratin allt oftare utsätts för attacker både i Sverige och internationellt, säger Ingrid Lomfors.

I samband med undertecknandet hölls ett samtal med fokus på demokratins utmaningar i Sverige idag.

-Vi måste värna vår demokrati varje dag och särskilt under coronakrisen och när människor utsätts för rasism och förtryck. Vi välkomnar att Forum för levande historia undertecknar deklarationen och hoppas att det ska inspirera fler aktörer att uppmärksamma demokratin, säger Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år.

Läs Forum för levande historias åtaganden i sin helhet här.

Läs pressmeddelande om händelsen här.

Överintendent Ingrid Lomfors och kommitténs ordförande Peter Örn om vilka utmaningar demokratin i Sverige har i dag. Tryck på bilden för att komma till det inspelade samtalet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera