Förenade Islamiska Föreningar i Sverige undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige är den första godkända muslimska riksorganisationen i Sverige, grundad 1974. Föreningen samlar ca 33 000 registrerade medlemmar.

Inom ramen för deklarationen kommer föreningen tillsammans med Forum för levande historia arbeta för stärkta minoritetsrättigheter och belysa utmaningar för minoriteter. Internt kommer föreningen arbeta för ökad inkludering och representation. Föreningen kommer även att lyfta fram demokratins 100-årsjubileum i sina sociala kanaler.

Kommittén välkomnar deras undertecknande och arbete för ökad inkludering och en stärkt demokrati.

Läs mer om deras åtaganden här

Syntolkning: Mohamed Temsamani ordförande i förenade islamiska föreningar i Sverige håller upp deklaration för en stark demokrati.

Foto: Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera