EXPO och Maktsalongen undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 15 juni undertecknar två aktörer, EXPO och Maktsalongen, Deklaration för en stark demokrati. EXPO är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse med visionen en levande demokrati där rasistiska idéer saknar inflytande. Maktsalongen är en ideell organisation som arbetar mot målet om ett jämställt samhälle där makt och inflytande fördelas rättvist.

EXPO åtar sig att fortsätta det omvärldsbevakande, journalistiska och kunskapshöjande arbetet. Konkret kommer EXPO att vidareutveckla sin utbildningsverksamhet genom att ta fram en utbildning i hur man bemöter rasistiska organisationer och idéer. EXPO arbetar även med initiativet Demokratins symbol som handlar om att ta fram en universell symbol för demokrati. Symbolen är tänkt att spridas brett för att stärka demokratin och fungera som motpol till rasistiska symboler som sprids.

Maktslongen åtar sig att fortsätta arbeta med ifrågasättande av normer som avgör vem människor uppfattar som ledare. Syftet är att makten i samhället ska fördelas demokratiskt och jämlikt utan att personer begränsas i sitt engagemang av exempelvis näthat eller stress. Konkret kommer organisationen att arbeta med det genom sitt mentorskapsprogram där unga kvinnor möts och stärks i sin position som ledare samt genom Maktsalongens projekt Allt är ditt där unga kvinnor får verktyg för att engagera sig i såväl det demokratiska samtalet som att starta egna samtal och initiativ. Maktsalongen kommer även att opinionsbilda och informera om de hinder för demokratin som ojämställdhet leder till.

Läs aktörernas åtaganden i sin helhet här:

Syntolkning: Kollage med två foton från aktörernas undertecknande av Deklaration för en stark demokrati.
Foto 1: Daniel Poohl, VD på EXPO, fotograferad av Marc Femenia.
Foto 2: Angela Refuerzo Larsson, Maktsalongens generalsekreterare. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera