IF Metall står upp för en stark demokrati

Den 15 juni undertecknar IF Metall Deklaration för en stark demokrati. I samband med undertecknandet ställde vi några frågor till IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Varför undertecknar IF Metall Deklaration för en stark demokrati?

-Att värna demokratin är en av IF Metalls värdegrunder, som finns i våra stadgar som vår kongress har beslutat om. Där förklarar vi att vi är en demokratisk organisation som värnar om ett demokratiskt samhällssystem och bygger vår verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde. Vi måste värna om demokratin, den kan aldrig tas för given, säger Marie Nilsson.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig IF Metall att under året genomföra en rad insatser för en stark demokrati, bland annat genom att fram ett demokratiquiz som kommer finnas tillgängligt digitalt och i fackförbundets tidning som riktar sig till förtroendevalda på arbetsplatser runt om i Sverige. IF Metall kommer även att arbeta för att nå nya målgrupper genom filmer med information om facklig organisering, kollektivavtal och facklig-politisk påverkan på arabiska genom mediekanalen Alkompis.

Hur hänger demokrati och fackföreningsrörelsen ihop?

Viljan att förändra och påverka börjar ofta på arbetsplatsen – hur ser arbetsmiljön och arbetsvillkoren ut? För oss är det även alltid viktigast att ställa frågan ”Vill du bli medlem i facket?” Vi måste vara många för att ha styrkan att påverka våra arbetsvillkor och arbetsplatser, och för att få större styrka går vi samman och organiserar oss. Det är en demokratisk rättighet i Sverige, men absolut ingen självklarhet i stora delar av världen. I Sverige är det facket och arbetsgivarna som sätter spelreglerna på arbetsmarknaden, när vi förhandlar om kollektivavtal. De som är med och förhandlar på sina arbetsplatser vill ofta gå vidare och påverka även samhället. Många av våra medlemmar och förtroendevalda är politiskt aktiva, säger Marie Nilsson.

Vilka utmaningar ser ni att vår demokrati står inför?

Ett av de största hoten kommer från populistiska krafter som spelar på människors oro och erbjuder enkla lösningar. De splittrar samhället genom att utse människor till syndabockar. Och de skapar en uppgivenhet genom att hävda att ”de som bestämmer inte lyssnar”. Samtidigt har vi en komplicerad parlamentarisk situation som innebär att partierna måste kompromissa mer än människor varit vana vid. Det kan upplevas som om politikerna inte håller vad de lovar.

Marie Nilsson betonar att facket här har en viktig roll i att visa att det går att göra skillnad genom engagemang och deltagande i demokratin.

– Om vi håller ihop och organiserar oss kan vi förändra på våra arbetsplatser och i samhället. En levande demokrati kräver människor som engagerar sig, säger Marie Nilsson.

Klicka här för att läsa IF Metalls åtaganden i sin helhet.

Syntolkning: IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson håller upp deklarationen.

Foto: Daniel Roos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera