Demokratiambassadör Lena Posner-Körösi om vikten av att värna historien

Vi har ställt några frågor till demokratiambassadör Lena Posner-Körösi om historiens roll för demokratin. Intervjun gjordes i samband med hennes anförande på History Marketing Summit den 9 september.

Lena, varför är det så viktigt att kunna sin och sitt samhälles historia?

Vi lever inte i ett vakuum utan i ett sammanhang. Vi måste förstå vilka krafter som finns och vad som pågår i samhället idag. Det kan vi göra genom att förstå var vi kommer ifrån. Både som samhälle och som individer. Historia är viktigt! För mig personligen, och min familj, handlar det om att kunna vara trygg i sin identitet och vem man är för att på så sätt kunna ta till sig andras historier och känna delaktighet i samhället även fast vi tillhör en minoritet.

Kan vi historien vet vi också att demokratiska samhällen kan förändras. Aktörer som inte är demokratiskt sinnade kan ta makten genom demokratiska val. Eftersom vi vet det kan vi vara lyhörda och måna om utbildning och kunskap. Vi kan arbeta med att sprida kunskap och engagera oss för att få människor delaktiga – vilket är en motkraft till antidemokratiska krafter. Kan man historien så finns möjlighet att vara mer medveten – man vet vad som hänt tidigare och förstår att det kan hända igen.

På vilket sätt är kommittén Demokratin 100 års arbete historiskt?

År 1921 gick kvinnor och röstade för första gången. Idag, 100 år senare, är det självklart för oss kvinnor att gå och rösta. Den historiska kopplingen är utgångspunkten för vårt arbete. Genom vårt arbete för att stärka demokrati skriver vi historia i detta nu.

Vi får inte glömma att det än idag finns grupper som inte kan delta i vår demokrati. Det finns demokratiska begränsningar som vi måste vara medvetna om och arbeta mot. Det finns de som inte har tillräcklig tillgång till utbildning och information. Vissa kanske inte kan språket. Detta begränsar deltagandet i samhället. Det finns också problem med den fysiska tillgängligheten till vallokaler vilket lyfts av funktionsrättsrörelsen.

Vi måste tillgängliggöra deltagandet i demokratin genom att sprida enkel och tydlig information och skapa fysiska förutsättningar som gör att alla som har rätt att rösta kan göra det – det bör vara lika självklart som vi tycker att kvinnors rösträtt är idag.

Vi i kommittén lyfter dessa och många andra demokratifrågor. Kommitténs arbete har en historisk utgångspunkt men också ett framåtblickande perspektiv eftersom det är viktigt att vi fortsätter främja och värna demokratin så att den håller i minst 100 år till.

Syntolkning: Huvudbilden består av en bild på Lena när hon föreläser på History Maketing Summit på Nalen den 9 september och en pressbild på Lena. Övriga två bilder är på Lena från nämnda föreläsning den 9 september. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera