Akavia undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 15 september är det den internationella dagen för demokrati. För att uppmärksamma dagen släpper fackförbundet Akavia ett avsnitt av Studio Akavia Möter med rubrik Demokratin 100 år. I avsnittet medverkar demokratiambassadör Peter Örn, Akavias ordförande Lee Wermelin samt Akavias samhällspolitiska chef Patrik Nilsson. Caroline Cederquist är moderator. Samtalet kretsar kring demokratins utveckling och utmaningar.

– Det största hotet mot demokratin är att vi betraktar den som självklart. Vi måste vi skapa möjligheter för människor att engagera sig mellan valen, att känna engagemang. Det är viktigt att värna om demokratin varje dag, säger Peter Örn.

Samtalet berörde också hur Akavia som fackförbund arbetar med demokrati. Arrangemanget var ett åtagande som förbundet gjorde inom ramen för Deklaration för en stark demokrati, som Akavia undertecknade vid tillfället.  

– Att skriva under är inte lika viktigt som att prata om demokratin. Deklarationen blir ett verktyg som vi ska använda oss av, säger Lee Wermelin.

Se hela samtalet här:

Inom ramen för Deklaration för en stark demokrati har Akavia även hållit en digital föreläsning om kvinnlig rösträtt och jämställdhet samt åtagit sig att kommunicera sitt engagemang till bland annat medlemmar och förtroendevalda via sociala medier, nyhetsbrev och sin hemsida.

Läs Akavias åtagandena i sin helhet här! 

Akavias kampanjsida om demokrati kan du lyssna på föreläsningen om kvinnlig rösträtt och läsa mer om förbundets demokratiarbete.

Syntolkning: Bild från inspelning av Studio Akavia och samtalet Demokratin 100 år. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera