Carolina Klüft om de socioekonomiska klyftorna inom barns och ungas idrottande

Bara 14 procent av barn och unga i åldern 4–17 år rör på sig tillräckligt och äter hälsosamt. Dessutom är det endast 56% av barnen till låginkomsttagare som deltar i en fysisk aktivitet på fritiden jämfört med 85% av barnen till höginkomsttagare, enligt vårens rapport från Generation Pep.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för barns och ungas hälsa. I den senaste rapporten tydliggörs klyftorna mellan samhällets socioekonomiska klasser. Att barn och unga ska ha lika möjligheter till god hälsa är en av artiklarna i Barnkonventionen, men idag lever 86% av barn och unga i Sverige ohälsosamt. Det är framförallt tonårstjejer som inte når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet.

Carolina Klüft. Foto: Generation Pep

Tidigare friidrottaren Carolina Klüft är verksamhetschef för Generation Pep. Hon understryker att dessa skillnader finns i hela Sverige.

– Vi vet att hinder för fysisk aktivitet finns främst där det finns socioekonomiska utmaningar. Det förekommer både i storstad, på landsbygd och i förorter. Förutom idrotten är också skolan en unik arena ur ett demokratiskt perspektiv. Där når du i stort sett alla barn och unga. Idrott, rörelseglädje och goda matvanor bör vara en naturlig del av skoldagen.

För att stimulera unga till rörelse har Generation Pep involverat barn och unga i att ta fram s.k. Pep-parker. ”Pep Park” syftar till att skapa parkmiljöer där alla människor ska känna sig inkluderade och motiveras till rörelseglädje. Här ska människor, oavsett ekonomiska förutsättningar, kunna leka, motionera och röra sig tillsammans i en trygg miljö. Det blir naturliga mötesplatser som stimulerar både till nya bekantskaper och nya aktiviteter.

– Idrotten och andra aktiviteter är ofta en arena där barn och unga med olika bakgrund får mötas och delta på samma villkor. Det är en viktig lärdom att umgås med personer som har andra upplevelser än en själv. Idrotten kan fungera som en startpunkt på nya bekantskaper och vänskaper för livet, säger Carolina Klüft.

För Carolina Klüft har just dessa möten varit avgörande – inte minst då hon deltog i tävlingar med barn från hela världen.

– Det fanns en ungdomstävling som hette Världsungdomsspelen och som anordnades på Ullevi varje sommar. Där fick man möta ungdomar från olika delar av Sverige och en del från Norden och Europa. Det var så roligt och givande som ung idrottare och individ.

Generation Pep har fler organisationer i sitt nätverk som använder idrotten som verktyg för att barn och unga ska kunna mötas och aktivera sig. Några exempel är Futebol da forca, Goodsport, Löparakademin, Fryshuset och Sverige United.

I pandemitider kan det känns svårt att komma ut och röra på sig – särskilt om det man brukar göra är inställt eller känns för riskabelt. Carolina Klüft menar dock att all rörelse är bättre än ingen rörelse. För att alla ska ha samma möjlighet att aktivera sig krävs det också bra gratisalternativ.

– Det viktigaste är att röra på sig överhuvudtaget. Gå ut och gå en promenad, cykla, åk skateboard eller spela basket med några kompisar. Under sommaren är det dessutom många som gillar att bada och det är också ett bra sätt att minska sitt stillasittande.

För den som har svårt att hitta något som känns motiverande att göra tipsar Carolina Klüft om
digifritids där det finns många bra rörelsetips att göra både inomhus och utomhus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera