Brottsoffermyndigheten får demokratiuppdrag – ytterligare fokus på webbplatsen tystnainte.se

Brottsoffermyndigheten är en av flera myndigheter regeringen nu ger i uppdrag att stärka demokratin. Det finns stora variationer i vilka stödinsatser som olika målgrupper får och har tillgång till vid utsatthet för hot och hat. Brottsoffermyndigheten har sedan tidigare tagit fram webbplatsen tystnainte.se som erbjuder samlad och lättillgänglig information för deltagare i det demokratiska samtalet. Myndighetens uppdrag blir nu att fortsatt sprida informationen om webbplatsen och dess innehåll. Fokus för satsningen är de som har låg kännedom om vilket stöd som finns. Vi har pratat med Maria Königsson som är projektledare för regeringsuppdraget hos Brottsoffermyndigheten.

Vad är era förhoppningar på uppdraget?
Vi är mycket tacksamma över uppdraget och att vi får chans att sprida information om vår webbplats tystnainte.se. Vår förhoppning är att fler personer som utsätts för eller möter personer som utsätts för hot och hat i det offentliga samtalet ska få kännedom om webbplatsen för att få råd och stöd. En viktig del handlar om att få fler att polisanmäla hot och hat.

Maria Königsson. Foto: Brottsoffermyndigheten.

Hur upplever ni mottagandet av er webbplats tystnainte.se?
Vi har i vårt tidigare uppdrag börjat sprida webbplatsen i mindre skala och fick då respons om att informationen var mycket efterfrågad bland de målgrupper vi nådde ut till. Det är många grupper som har uppskattat att deras utsatthet för hot och hat har uppmärksammats på myndighetens webbplats, till exempel forskare, företrädare för civilsamhällets organisationer och digitala opinionsbildare.

Vad kommer uppdraget innebära för Brottsoffermyndighetens arbete framöver?
Vi ska se till att arbeta på en bred front för att öka kännedomen om och användningen av webbplatsen både bland dem som utsätts för och bland de som stödjer utsatta för hot och hat i det offentliga samtalet. I vårt arbete kommer vi till exempel att uppmärksamma att utsattheten kan vara kopplad till kön, ålder och rasism. Vi kommer att sprida materialet både digitalt och genom fysiska utbildningar och informationsinsatser, till exempel i form av temadagar och föreläsningar. Samverkan är också viktigt för oss och Polismyndigheten är en viktig partner.

Läs mer om uppdraget här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera