Ännu en rapport varnar om en global demokrati på nedgång

The Economist Intelligence Unit (EIU) är tidningen The Economists analys- och forskningsenhet. EIU presenterade nyligen sin rapport om läget för demokratin på global nivå.

Demokratins status i världen enligt i EUI, uppdelat i full demokrati (mörkgrön), bristfällig demokrati (ljusgrön), hybridregim (ljusröd) och auktoritär regim (mörkröd). Källa: The Economist Intelligence Unit.

Sverige hamnar på tredje plats, strax efter Norge och Island. Samtidigt pekar rapporten precis som andra demokratirapporter som kommit ut nyligen på en trend av global demokrati på nedåtgående. Resultatet är det sämsta sedan EIU började mäta demokratins status 2006. Så vad är då orsaken?

Diagrammet ovan visar hur världens ackumulerade demokrativärde minskat mellan 2008 och 2019. Stater bedöms utifrån indikationerna civila rättigheter, politisk kultur, politiskt deltagande, regeringens funktionalitet och valprocess och pluralism. Källa: Economist Intelligence Unit

EUIs förklarar en del av förändringen med regionala trender av en skarp demokratisk regression i Latinamerika och Afrika söder om Sahara. Orsaken till nedgången är bland annat krisen som uppstått efter valet i Bolivia, och en allmän nedgång i regionens betyg i kategorierna valprocesser och civila rättigheter. Även den fortsatt negativa utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika har dragit ner demokratibetyget. De är de lägst rankade regionerna tillsammans med Afrika söder om Sahara när det kommer till det sammantagna demokratibetyget. Nedgången i demokrati märks i alla kategorier, men allra tydligast i kategorin regeringens funktionalitet.

En annan del av förklaringen återfinns i regioner som traditionellt sett varit ansedda som stadiga demokratier. EIU observerar en trend av att stabila demokratier som USA och länder i Europa börjat vackla. Det utvecklingen menar man började redan på 90-talet. Under 10-talet har det breda missnöjet med det politiska etablissemanget ökat, vilket man förklarar vara en stark bidragande faktor till populismens återkomst. Bland de tendenser man ser i de traditionellt stabila demokratierna är ökad emfas på expertstyre över representativt styre, förflyttning av politiska frågor från den öppna politiska arenan till förhandlingar bakom stängda dörrar, och en trend av försvagade civila rättigheter till exempel yttrandefriheten. Anmärkningsvärt är att USA nu förlorat statusen som fullvärdig demokrati i EIUs mätning, och nu klassas som bristfällig demokrati.

Det finns demokratiska ljusglimtar i EIUs rapport, som den om Thailands demokratiska utveckling. Landet har i rapporten gått från att auktoritär regim till en bristfällig demokrati, efter det nationella valet i maj 2019 som innebar ett ökad representativitet och förtroende för det politiska systemet. Totalt har Thailand hoppat upp hela 38 steg på EIUs ranking. Även Tunisien visar demokratiska framsteg, som efter den arabiska våren nu hållit fria val.  Antalet pro-demokratiska demonstrationer ökade globalt. Exempelvis anordnades massprotester i 34 auktoritära stater, däribland Algeriet, Hong Kong och Sudan.

Den sammantagna bilden av världens demokratiska status är dock nedslående, tydligt illustrerat av ovan bild. Endast 5.7% av världens befolkning lever i vad EIU kallar fullvärdig demokrati. En stor del av de 35.6 procent av världens befolkning som bor i auktoritära regimer bor i Kina. Det är också det landet som står för den största nedgången i demokratibetyg sedan förra året.

Läs hela rapporten och den fullständiga rankingen här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera