The Global State of Democracy Report 2019

Nyligen lanserade International IDEA The Global State of Democracy Report 2019, Addressing the Ills, Reviving the Promise.

Rapporten undersöker demokratins utmaningar och möjligheter globalt och regionalt, och fokuserar på sex utmaningar: den ökande populismen, demokratisk tillbakagång, minskat utrymme för civila samhället, valdeltagande, korruption och informations- och kommunikationsteknologins inverkan på demokratin.

Enligt rapporten fortsätter antalet demokratier i världen att öka men kvalitén på demokratierna har försämrats, och tillbakagången märks särskilt tydligt i Europa. Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera