MUCF utlyser demokratibidrag – info och tips

På uppdrag av regeringen har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fått i uppdrag att fördela ca 7.75 miljoner kronor till civilsamhällesorganisationer som vill stärka demokratin. Projekten kan handla om demokratistärkande åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå. Sista ansökningsdag är 17 augusti 2020. Vi har pratat med Marie Pettersson Hallberg, som är avdelningschef för statsbidrag på MUCF, om bidraget och vad det innebär.

Varför borde man söka bidraget?
Organisationer i civilsamhället bör söka bidraget om man har projektidéer som handlar om att stärka demokratin, till exempel genom att öka kunskapen om demokrati och stärka individers förutsättningar att delta i demokratiska processer.

Vad är det för typ av projekt som kan få bidraget?
Det kan till exempel vara projekt som syftar till att öka kunskapen om demokratiska processer och/eller principer, öka deltagandet i val eller stärka möjligheterna till inflytande, insyn och delaktighet mellan valen. Det är första året som MUCF fördelar det här bidraget och vi ser gärna att det kommer in en mångfald av ansökningar.

Vad bör man tänka på när man söker bidraget?
Innan organisationen ansöker är det bra att bekanta sig med de villkor som gäller för stödformen för att försäkra sig om att organisationen är behörig att söka bidraget. Man bör även tänka på att säkerställa att man verkligen svarar på frågorna i ansökningsformuläret i MUCF:s ansökningssystem. Det är också bra att läsa hjälptexten som finns tillsammans med ansökningsformuläret. Man kan alltid höra av sig till oss om man har frågor eller funderingar.

Vad har ni fått för respons hittills?
MUCF har fått bra respons och många frågor om bidraget. Vi upplever att det är många organisationer som har idéer kopplade till att stärka demokratin.

Läs mer om bidraget och hur man ansöker här!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera