Länsstyrelsen Östergötland tar ställning för en stark demokrati

Den 16 september undertecknade Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf Deklaration för en stark demokrati. Undertecknandet innebär bland annat att Länsstyrelsen Östergötland åtar sig att genomföra ett antal åtgärder för att stärka och utveckla demokratin och det demokratiska samtalet. Det handlar bland annat om att främja samverkan kring demokratifrågor i länet, att erbjuda seminarier, utbildningar och aktiviteter och att öka möjligheten för barn att komma till tals.

Läs mer om Länsstyrelsen Östergötlands åtaganden här.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera